Nederland Leest

Sinds 2006 bestaat Nederland Leest. Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. En boek staat centraal en wordt door de openbare bibliotheken gratis uitgedeeld aan hun leden. Mt de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten.
Naast het "gewone" bibliotheek-exemplaar, is er jaarlijks een luxe exemplaar verkrijgbaar in de boekhandel (gebonden met stofomslag en leeslint). Verder zijn er uitgaven (geweest) voor laaggeletterden (Leeslicht) en vindt er een jaarlijkse wedstrijd plaats voor het beste omslag-ontwerp (Nederland Ontwerpt).
Tenslotte wordt er jaarlijks een leesgids uitgegeven.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022