Stichting Lezen

De Stichting Lezen is het landelijke kenniscentrum leesbevordering en literatuureducatie en ondersteunt prjecten op deze terreinen inhoudelijk en/of financieel. Zij richt vooral op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze doelen overlappen de doelen van de Stichting CPNB regelmatig. Ook zijn er projecten die door beide stichtingen gezamenlijk worden gesteund.