Boek van de maand

In de jaren '70 en begin jaren '80 verkoos het CPNB eens per kwartaal een boek van de maand (!). In elk der boeken staat dit ook vermeld. Onderstaand de volledige serie.


1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985