Hite bliksem


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Hite bliksem

M. Bylsma

1997

Onbekend

20,0 x 12,7

64

"In utjefte fan de Koperative Utjowerij
makke foar de Stichting It Fryske Boek
foar de boekewike fan 1997"

7,50

Ja