Fammen fan Gaasterlan


Titel

Auteur

Jaar

Oplage

Afmetingen

Pagina's

BijzonderhedenPrijs

Voorradig

Fammen fan Gaasterlan
Geheim gefaar bedriget Sigrid en Anke
R. Landman

2008

Onbekend

20,0 x 12,5

112

"Dit boek wurdt in opdracht fan
Stichting It Fryske Boek utjun troch
de Friese Pers Boekerij, ta gelegenheid
fan de Boekewike fan 2008."
7,50

JA