Boek en Jeugd

Jaarlijks is er een jeugdliteratuurgids samengesteld onder verantwoordelijkheid van de dienst Bureau Boek en Jeugd van het N.B.L.C.. Vanaf begin jaren '80 tot en met 1993 is deze verantwoordelijkheid gedeeld met de CPNB. In deze gids worden de jeugdboeken vermeld die in het voorgaande jaar zijn uitgekomen. Tevens geeft de gids een overzicht van bekroonde boeken.
Hieronder vindt u een overzicht van bij ons bekende boeken.